När det är dags att deklarera har vi allt på plats

Du måste inte låta oss sköta den löpande bokföringen och löneadministrationen, men om vi gör det så är den återkommande rapporteringen av löneskatter och moms till Skatteverket en smal sak – vi har ju redan alla siffror på plats. Du behöver inte ens hålla reda på vilka dagar deklarationerna och skatterna ska in. Det gör vi också åt dig. Vi kan ordna:

  • Skattedeklarationer
  • Momsdeklarationer
  • Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter
  • Bolagets inkomstdeklaration
  • K10-blanketten