Onlinetjänster

Digitaliseringen har inneburit att många krav och måsten kring företagandet har blivit mycket enklare och bekvämare att hantera. Här nedan ser du några av de onlinetjänster som vi tillhandahåller. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Automatiserad hantering leverantörsfakturor

Nu kan du ta emot, attestera, bokföra och betala dina leverantörsfakturor utan att behöva öppna ett enda kuvert eller sortera ett enda papper. Med vår internetbaserade tjänst får du ett digitaliserat flöde som sparar tid, ger bättre åtkomst och snabbare arbetsflöde, vilket sparar både pengar och besvär.

Integrera kassa och bokföring

Dagens elektroniska kassaapparater går för det mesta att integrera med olika bokföringsprogram. Har du en sådan kassa hjälper vi dig gärna med att sätta upp ett flöde så att den dagliga kassarapporten kommer in i bokföringen digitalt.

Fakturera själv – men låt oss göra resten

Genom att använda samma onlinebokföringprogram är det lätt att dela upp arbetet med bokföringen precis på det sätt som våra kunder önskar. De gör så mycket – eller lite – de vill och vi gör resten. Och att fakturera är ju alltid angenämt. Dessutom: är fakturorna integrerade i bokföringsprogrammet ger det full spårbarhet, ett proffsigt utseende och en effektivare handläggning eftersom systemet kan mejla fakturorna direkt.

På motsvarande sätt bestämmer våra kunder själva hur ofta kundinbetalningar ska kontrolleras, när kundreskontra ska uppdateras och andra avstämningar göras.

Skaffa kontroll över traktamenten, reseräkningar och milersättningar

Att ordna med traktamenten, milersättningar, reseräkningar och liknande utlägg för kan ta mycket tid och vålla en hel del frustration hos både arbetsgivare och arbetstagare. Vi har lösningar som automatiserar hanteringen och ser till att allt sker enligt skatteverkets regler och riktlinjer.

Ett smidigt projektredovisningssystem för byggare

Vi har en lösning som klarar såväl tidredovisning – för både lön och fakturering – som offert, anbud, fakturering, projektuppföljning och personalliggare. Systemet är särskilt anpassat till de regler och normer som gäller för byggbranschen och har givetvis en integration med bokförings- och lönesystem.