Författare: ADadmin

Vill du också bli digital i din redovisning?

Nytt år, nya regler och nya förutsättningar. Är det dags att överge den traditionella bokföringen och löneadministrationen med papper, kuvert, pärmar och blanketter? Med oss kan du digitalisera hela din ekonomiadministration, så får du mer tid över till företagande, familj eller fritid. Boka ett möte med oss – vi bjuder på en timme konsultation.

Läs mer

Förslag till utökad anståndstid

Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket. Det finns även förslag om att antalet perioder som företag kan ansökan om anstånd för ska utökas samt att möjligheten att ansöka om anstånd ska ges även för redovisningsperioderna oktober-december 2020. Inget beslut är […]

Läs mer

Nya stödåtgärder för företag

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för unga som har fyllt 18 år men inte har fyllt 23 år vid årets ingång tillfälligt ska sänkas till 19,73 procent. På belopp som överstiger 25 000 kronor per månad sker ingen nedsättning enligt de här reglerna. Enligt förslaget ska […]

Läs mer