3 februari, 2021

Förslag till utökad anståndstid

Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket. Det finns även förslag om att antalet perioder som företag kan ansökan om anstånd för ska utökas samt att möjligheten att ansöka om anstånd ska ges även för redovisningsperioderna oktober-december 2020. Inget beslut är fattat ännu, men vi uppdaterar informationen här kontinuerligt.