Integritetspolicy

Funderar du på hur vi behandlar dina personuppgifter? VM redovisning AB tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Självklart sker all hantering enligt alla tillämpliga lagar och regler.

Behandling av personuppgifter

På VM Redovisning AB (nedan kallat VMR) följer vi reglerna i EU:s dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) samt den svenska lagstiftningen som har anknytning till GDPR.
De som är anställda på VMR får vid start av anställningen skriva under ett sekretessavtal som innefattar GDPR.
Alla i företaget ska ha vetskap om vad lagen GDPR innebär och våra rutiner, innan de kan hantera någon kunds personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

På VMR jobbar vi främst med redovisningstjänster för externa kunder.
Det är du som kund som är personuppgiftsansvarig och vi som är personuppgiftsbiträden.
Vi är personuppgiftsbiträden i förhållande till dig som är kund hos oss för de uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina anställda, kunder, leverantörer etc.

Registrering av personuppgifter

I samband med vårt uppdragsavtal registrerar vi personuppgifter som vi erhåller från dig om dig och dina anställda som namn, personnummer, telefonnummer, mejl etc.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

VMR använder uppgifterna för att kunna utföra de uppdrag du beställer av oss enligt vårt uppdragsavtal.
Vi klargör varför vi behöver personuppgifterna och på vilket sätt vi ska använda dem så att du som kund alltid har förståelse om hur dina uppgifter hanteras. Endast de personer som på VMR är involverade i ett specifikt uppdrag har tillgång till personuppgifterna.
Personuppgifter som utan begäran skickas in till VMR, såsom kontaktformulär eller kursbokning på hemsidan, sparas i högst en månad.

Lagring av personuppgifter

När vi avtalar om uppdrag med dig som kund får du skriva på ett samtyckesavtal där vi klargör hur vi använder oss av och förvarar dina uppgifter samt att vi sparar informationen om personuppgifter i enlighet med den svenska bokföringslagen. VMR sparar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att leverera tjänsterna
eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.
Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.

Registerutdrag & Rättelse

Om du som kund vill veta vad vi har för information om dig kan vi lätt se det i våra löne- och bokföringsprogram och du har enligt lagen GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år.
Vi har en skyldighet som företag att rätta uppgifter om det kommer fram att de på något sätt är felaktiga, missvisande eller ofullständiga.
Även du som kund har rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som du anser är felaktiga.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida:
https://www.di.ax/eus-dataskyddsforordning-gdpr