Koppla av, koppla loss och lägg bokföringen i våra händer

För många betyder bokföring att ägna ett otal kvällar och helger åt tråkigt och frustrerande pappersarbete. Så behöver det inte vara. Så ska det inte vara. Låt oss ta över arbetet. Då får tid över till andra saker och du slipper den gnagande oron över att ha räknat fel eller att ha missat ett datum eller inbetalning.
Vi kan bistå med bland annat:

  • Löpande redovisning
  • Löneadministration
  • Kund- och leverantörsreskontra
  • Fakturering och fakturapåminnelser
  • Betalningar

Enklare, snabbare och smidigare med digital administration

Du väljer själv vilka tjänster du vill ha och i vilken utsträckning. Föredrar du att ha din redovisning i pappersformat går det givetvis utmärkt. Vill du ta klivet över i den digitala världen hjälper vi dig gärna på traven. Digitaliserad redovisning är inte bara enklare, snabbare och smidigare. Den minskar också vår miljöpåverkan och hushållar med våra naturresurser, vilket vi alla tjänar på.