Löneadministration som alltid är korrekt, säker och i tid

Lönekörningar kan tyckas enkla nog, men det krävs inte många avvikelser för att processen ska bli både besvärlig och tidskrävande. Sjukskrivning, semester, övertidsersättning, föräldraledighet är bara några de saker som kan ställa till det. För att undvika fel och misstag krävs god insyn i aktuella lagar, regler och kollektivavtal.
Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Löner
  • Anställningsavtal
  • Tidrapporter
  • Traktamenten
  • Reseräkningar