Råd och stöd som gör dig till en ännu bättre företagare

Det är inte alltid gott att veta vad alla de siffror som snurrar runt i ett företag egentligen innebär. Även om alla papper och summor är i ordning kan det fortfarande vara svårt för den ovane att veta om det finns utrymme för att nyanställa, eller om verksamheten är lönsam i alla delar. Men lugn, vi är vana att se ekonomin för alla siffror. Vi tillhandahåller:

  • Allmän ekonomisk rådgivning
  • Ekonomisk styrning
  • Skatterådgivning
  • Råd kring att starta, sälja eller köpa bolag

Som redovisningskonsulter med många års erfarenheter och insikter från företag av varierande storlek och från allehanda branscher brukar vi känna igen de flesta frågor och funderingar och även presentera attraktiva lösningar. Därigenom kan vi bidra till en ökad förståelse för företagets utmaningar, se nya möjligheter och föreslå effektiviseringar och andra förbättringar.

Köp, försäljning, generationsskifte – vi har svaren

Vi hjälper även till vid olika typer av företagsöverlåtelser, som köp, försäljning eller generationsskifte. Vid alla dessa tillfällen är det viktigt att värderingen av företaget blir korrekt och att transaktionerna inte belastas av onödiga kostnader.